The 700 Club Asia Full episode: Discover Your Life’s Purpose in God

The 700 Club Asia Full episode: Discover Your Life’s Purpose in God

Hindi pa huli ang lahat para magbago, kapatid. May pag-asa ka pa na makapagsimula muli kung naliligaw ka man ng landas. Lumapit ka lang sa Panginoon dahil kaya ka Niyang tulungan at may maganda Siyang plano para sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full episode: Discover Your Life’s Purpose in God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.