The 700 Club Asia Full Episode: Discover the Power of God’s Grace 

The 700 Club Asia Full Episode: Discover the Power of God’s Grace 

Sa mga panahon na iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, nais naming ipaalala sa ‘yo na walang pinipili si Hesus ng taong Kaniyang mamahalin. Tanggap Niya ano pa man ang ating nakaraan at handa Siyang magbigay ng bagong simula sa sino man na nagnanais nito. Kaya kang baguhin ng Diyos, kapatid. Walang imposible sa biyaya Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Discover the Power of God’s Grace ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.