The 700 Club Asia Full Episode: Choosing Faith Over Fear

The 700 Club Asia Full Episode: Choosing Faith Over Fear

We face unexpected situations every day na nagdudulot sa atin ng takot at kawalan ng lakas ng loob to move forward. Pero sa kabila ng mga bagay na walang kasiguraduhan, ibigay pa rin natin ang buong pagtitiwala natin sa Diyos dahil Siya ang natatanging tapat sa Kaniyang pangako. Keep your faith in God even in times of uncertainties and you will be fearless!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Choosing Faith Over Fear”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.