The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Bukas, Bagong Pag-Asa

The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Bukas, Bagong Pag-Asa

Paano nga ba haharapin ang sunod-sunod na problema? Posible pa bang malagpasan ang matitinding pagsubok? Know that every day is a chance to rise again, and every day God will help you smile again. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sasamahan ka ng Diyos araw-araw. Maniwala ka lang.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Bukas, Bagong Pag-Asa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.