The 700 Club Asia Full Episode: Ang Diyos ang Iyong Tagapagtanggol 

The 700 Club Asia Full Episode: Ang Diyos ang Iyong Tagapagtanggol 

Dumaan ka man sa matinding hamon ng buhay, makakasiguro ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal ka Niya at ipagtatanggol ka mula sa ano mang gawa ng kaaway. Be encouraged as you watch tonight’s episode of The 700 Club Asia, Friday, June 2, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Ang Diyos ang Iyong Tagapagtanggol ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.