The 700 Club Asia Full Episode: Allow Jesus to Lead in Your Marriage

The 700 Club Asia Full Episode: Allow Jesus to Lead in Your Marriage

Marriage is truly a blessing when we allow Jesus to be front and center of it. Kaya kung humaharap kayong mag-asawa sa matinding pagsubok, ilapit mo lamang ‘yan sa Panginoon. Hayaan mo Siyang kumilos sa inyong buhay at pagsasama. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil handa Siyang maging gabay Niyong mag-asawa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Allow Jesus to Lead in Your Marriage”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.