The 700 Club Asia ful lEpisode: Hindi ka Nakakalimutan ng Diyos

The 700 Club Asia ful lEpisode: Hindi ka Nakakalimutan ng Diyos

Lumaki ka ba ng walang magulang o kinikilalang pamilya? Naghahanap ka ba ng pag-ibig na kukumpleto sa iyong buhay? Iwan ka man ng mga taong nakapaligid sa ‘yo, nariyan si Hesus na kailanman ay hindi ka kinalimutan. Lumapit ka lamang sa Kaniya. Yayakapin ka nIya ng Kaniyang wagas na pag-ibig.

Be the first to review “The 700 Club Asia ful lEpisode: Hindi ka Nakakalimutan ng Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.