THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 1 GMA

THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 1 GMA

Kapayapaan ba ang hanap mo? Sa dami ng kaganapan ngayon sa mundo, saan nga ba tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan? Posible nga ba tayong magkaroon ng peace sa gitna ng mga trial sa buhay? Ma-inspire kung paano pinagkakalooban ng Diyos ng kapayapaan ang mga lubos na nagtitiwala sa Kanya.

Be the first to review “THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 1 GMA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.