Th 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to be Set Free from Addiction?

Th 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to be Set Free from Addiction?

Hindi pa huli ang lahat para sa ‘yo, kapatid. May pag-asa pa na naghihintay upang makalaya ka sa ano mang tanikala ang bumibihag sa ‘yo. Lumapit ka lang kay Hesus dahil nariyan Siya upang tulungan ka.

Be the first to review “Th 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to be Set Free from Addiction?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.