Rejoice! God is Faithful to His Promises | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 10 Livestream

Rejoice! God is Faithful to His Promises | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 10 Livestream

Huwag kang matakot sa mga problemang dumarating sa iyong buhay. Sa katunayan, normal lang ang mga pagsubok na ‘yan at dapat asahan. Pero tandaan mo na hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka Niya at tutuparin Niya ang lahat ng Kaniyang plano sa iyong buhay. Bumangon ka at ‘wag kang mawalan ng pag-asa. Rejoice, because God is faithful to His promises!

Be the first to review “Rejoice! God is Faithful to His Promises | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 10 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.