Nothing Can Stop God’s Blessings for You | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 6 Livestream

Nothing Can Stop God’s Blessings for You | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 6 Livestream

Kapag inuna mo ang Diyos, papatunayan Niya sa ‘yo na tapat Siya sa Kaniyang pangako — pangako ng pagpapala, kagalingan, o kapayapaan sa puso at isipan. Walang makakapigil sa plano at pangako ng Diyos na pagpalain ang iyong buhay. Kaya kung dumaraan ka man sa matinding problema, makakaasa ka sa tulong ng Diyos.

Be the first to review “Nothing Can Stop God’s Blessings for You | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 6 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.