May Blessing na Naghihintay Sa ‘Yo | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 3 Livestream

May Blessing na Naghihintay Sa ‘Yo | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 3 Livestream

Humaharap ka man sa matinding pagsubok ng buhay ngayon, huwag kang bibitaw! May blessing na naghihintay para sa ‘yo! Patuloy ka lang kumapit kay Hesus at manampalataya sa Kaniya. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Be the first to review “May Blessing na Naghihintay Sa ‘Yo | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 3 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.