Hindi Ka Pababayaan ng Diyos | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 6 Livestream

Hindi Ka Pababayaan ng Diyos | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 6 Livestream

Lugmok ka ba dahil sa dami ng problemang nararanasan mo? Maaari kang kumapit at humingi ng tulong sa Diyos! Tutulungan ka Niyang mapagtagumpayan ang mga problemang mayroon ka ngayon. Magtiwala at kumapit ka lang sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Panginoon!

Be the first to review “Hindi Ka Pababayaan ng Diyos | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 6 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.