Hindi ka Iiwan ng Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 4 Livestream

Hindi ka Iiwan ng Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 4 Livestream

Maybe you are in a situation right now na sa tingin mo ay wala nang pag-asa. Napupuno ka ng takot at pangamba na para bang gusto mo na lang sumuko. Kapatid, God has a plan for you. Kasama mo Siya sa anumang pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon. Maniwala ka na hindi ka iiwan ng Diyos.

Be the first to review “Hindi ka Iiwan ng Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 4 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.