God’s Love Will Help You Overcome Trials | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 9 Livestream

God’s Love Will Help You Overcome Trials | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 9 Livestream

Sa mga panahong pinanghihinaan ka ng loob dahil sa dami ng pagsubok sa buhay, alalahanin mo na kaya kang tulungan ng Diyos. Nais Niyang magtagumpay ka sa buhay kaya’t ‘wag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka Niya iiwan.

Be the first to review “God’s Love Will Help You Overcome Trials | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 9 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.