God’s Blessings Can Satisfy Your Needs | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 7 Livestream

God’s Blessings Can Satisfy Your Needs | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 7 Livestream

Feeling mo ba ay may kulang sa buhay mo? Kapatid, kay Hesus mo lamang matatagpuan ang kukumpleto sa iyo. Sa Kaniya, wala ka nang hahanapin pa dahil hinding-hindi ka magkukulang. Handa ka na bang ibigay sa Kaniya ang iyong buong pagtitiwala?

Be the first to review “God’s Blessings Can Satisfy Your Needs | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 7 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.