God Wants You to Experience His Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 5 Livestream

God Wants You to Experience His Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 5 Livestream

Sa tuwing tayo ay may pinagdaraanan, madalas hindi natin maiwasang magduda sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pero nananatili ang katotohanan na sa bawat pagsubok na dumarating, hindi Niya tayo kailanman iniwang mag-isa. Piliin mong manalig at panghawakan ang mga pangako Niya. Hayaan mong iparanas Niya sa iyo ang wagas Niyang pag-ibig sa araw-araw.

Be the first to review “God Wants You to Experience His Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 5 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.