God Promises Victory Over Fear

God Promises Victory Over Fear

May bagay ka ba na kinatatakutan ngayon? Wala ka bang kapayapaan dahil sa pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang matakot, kapatid dahil hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka Niya sa bawat laban ng buhay at ibibigay sa ‘yo ang katagumpayan laban sa mga pagsubok. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “God Promises Victory Over Fear”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.