God is Close to the Brokenhearted | #BoundlessGrace LIVE TV Special Day 8

God is Close to the Brokenhearted | #BoundlessGrace LIVE TV Special Day 8

Kulang ang mga salita upang mailarawan ang sakit ng pagdadalamhati. Ngunit kahit nakakaranas ka ng brokenness at pain, hindi ka iiwanan ng Diyos. Siya ang iyong sandigan at mapagkukunan ng pag-asa sa pagharap mo sa panibagong umaga.

Be the first to review “God is Close to the Brokenhearted | #BoundlessGrace LIVE TV Special Day 8”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.