God Can Turn Your Tests into Blessing | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 4 Livestream

God Can Turn Your Tests into Blessing | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 4 Livestream

Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma’y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.

Be the first to review “God Can Turn Your Tests into Blessing | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 4 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.