God Can Bless You with a New Beginning | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 8 Livestream

God Can Bless You with a New Beginning | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 8 Livestream

Hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang pagpapala na nilaan sa ‘yo ng Diyos. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siya na maghari sa iyong buhay. Kahit gaano pa man naging magulo ang iyong buhay, si Hesus ay laging handang bigyan ka ng panibagong simula. Huwag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “God Can Bless You with a New Beginning | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 8 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.