God Can Bless You in Different Ways | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 5 Livestream

God Can Bless You in Different Ways | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 5 Livestream

Ano ang ipinapanalangin mo sa mga oras na ito? Kagalingan? Kaginhawaan? Maayos na relasyon? Ano man ang nilalaman ng puso mo, kaya ‘yang ipagkaloob ng Diyos sa ‘yo. Alam Niya kung ano ang kailangan mo kaya huwag kang mangamba. Kaya kang pagpalain ng Diyos!

Be the first to review “God Can Bless You in Different Ways | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 5 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.