Experience God’s Faithfulness Amid Trials | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 3 Livestream

Experience God’s Faithfulness Amid Trials | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 3 Livestream

Sa kahit anong pagsubok na maaari mong pagdaanan, lagi mong isipin na may tapat na Diyos na handang tumulong sa ‘yo. Sasamahan ka Niya at hindi kailanman iiwan, kaya’t manampalataya ka sa Panginoon! Tutulungan ka Niyang makabangon muli.

Be the first to review “Experience God’s Faithfulness Amid Trials | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 3 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.