Don’t Be Afraid, God’s Love Will Sustain You | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 4 Livestream

Don’t Be Afraid, God’s Love Will Sustain You | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 4 Livestream

“At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus” (Mga Taga-Filipos 4:19, RTPV). This is not a promise of wealth, or an easy life. Pero dahil alam ng Diyos kung ano ang iyong kailangan, ito ay Kaniyang ibibigay ayon sa Kaniyang kalooban. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kaniya at hindi sila magkukulang.

Be the first to review “Don’t Be Afraid, God’s Love Will Sustain You | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 4 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.