Do You Want to Experience God’s Power? | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 3 Livestream

Do You Want to Experience God’s Power? | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 3 Livestream

Walang imposible sa Diyos. Kaya ka Niyang tulungan upang makaalis ka sa problema na kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong tuldukan ang buhay mo sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kumapit ka lang sa Panginoon.

Be the first to review “Do You Want to Experience God’s Power? | #KapitLangGodIsPowerful LIVE TV Special Day 3 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.