Lahat tayo ay dumaraan sa matitinding pagsubok. Minsan, nakakawala ito ng pag-asa hanggang sa punto na nais mo na lang sumuko at bumitaw. Pero alam mo ba na puwede mong isuko sa Panginoon kung ano man ang iyong dinadala? Puwede mo Siyang pagkatiwalaan. Tutulungan ka Niya na mapagtagumpayan ang iyong mga problema.
Bilang babae, maaring may mga panahon na hindi umaayon sa iyo ang mga bagay at pagkakataon. Ngunit huwag mong hayaang maging hadlang ito sa iyong pagbangon. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at tutulungan ka Niya na makamit ito.

“The LORD detests lying lips, but He delights in those who tell the truth” (Proverbs 12:22, NLT). Sa buhay, maganda na maging totoo tayo sa ating sarili at maging sa ibang tao. Lalo na sa mata ng Diyos. Alamin natin ang katotohanan at sundin ito dahil nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng maayos na buhay.

Despite the financial challenges we are facing, we should remember that we can trust God, our great provider. Hindi Niya hahayaan na magkulang ka. Choose to trust Him for He will meet all your needs. Be in faith!
Napupuno ka ba ng takot at pangamba dahil sa mga posibleng gawin sa 'yo ng ibang tao? We want you to know that there is a God who will protect you and He can be your safe place.

Are you always wrestling with your fears? Are your trust issues making it hard to trust anybody, even God? Learn to take God at His word, and start believing and claiming His promises. Be inspired to rely on the Lord as you listen to multi-award-winning screenwriter and actress, Raquel Villavicencio, in #LoveTheWord #LiveTheWord. Hosted by Joyce Burton-Titular.

God is always with you! Let God’s Word remind you of His purpose and His beautiful plan in tonight’s episode of Love The Word, Live The Word with Acel Van Ommen, hosted by Icko Gonzalez.

Showing all 7 results