Gaano man kabigat ang pagsubok na iyong kinakaharap, may solusyon ang Diyos upang tulungan ka na makabangon muli. Huwag kang susuko, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos kailanman. Maaasahan Siya sa lahat ng oras.
May bagay ka ba na kinatatakutan ngayon? Wala ka bang kapayapaan dahil sa pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang matakot, kapatid dahil hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka Niya sa bawat laban ng buhay at ibibigay sa 'yo ang katagumpayan laban sa mga pagsubok. Manampalataya ka lang sa Kaniya.
Anong panalangin ang nais mong i-mine ngayon? Be in faith! You can claim victory over your prayers for God will never fail you and He will be your guide.
Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.
Naghahanap ka ba ng makakasama upang maabot ang matagumpay na buhay? We want to introduce you to someone who can help you achieve true victory. Know the answer by watching our 2nd night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.
Puno ka ba ng problema at nawawalan na ng pag-asa? Learn and discover how you can experience victory amid trials as you watch the first night of #TagumpayIMineMoNa, midnight on GMA.

Showing all 6 results