Puno ba ng lungkot at pangamba ang buhay mo? Palagi ka na lang bang nag-aalala at nawawalan ng pag-asa? Sa Diyos mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya Niyang iparanas sa ‘yo ang Ligaya na iyong hinahanap. Tanggapin mo lamang si Hesus sa iyong buhay.

Where do beauty queens get their courage and confidence from? How do they rise despite the challenges that weigh them down? Let Miss Word Philippines 1st Princess Riana Pangindian’s story of overcoming self-doubt and insecurities inspire you. See how God used her struggles to glorify Him and make her stronger.

Showing all 2 results