Nakakaranas ka ba ng kakapusan sa pera? Lagi ka bang nag-aalala kung paano makakaraos sa araw-araw? Know that we have a God who can provide all your needs. He can help you overcome poverty and experience victory over it.
Pilit ka mang itinutumba ng mga pagsubok, Kay Hesus, palagi kang may makakapitan. Gawin mo Siyang sandigan sapagkat Siya ang susi sa matatag na buhay.
Pakiramdam mo ba na tila hindi ka na makausad sa buhay dala ng iyong nakaraan na pilit ibinabalik ng kaaway? May paraan pa upang makalaya ka, kapatid! Ang sagot ay si Hesus. Kaya ka Niyang palayain mula sa mga bagay na patuloy na bumibihag sa iyo. Handa ka na bang kilalanin Siya at hayaang ipakita sa iyo ang kalayaang nais Niyang makamit mo?

Lumaki ka bang walang kinikilalang magulang? Naghahanap ka ba ng aruga mula sa isang ama at ina? Si Hesus ang kayang magparanas sa ‘yo ng pag-ibig na iyong hinahanap. Hindi mo man naranasan ang pag-aaruga ng isang magulang, handa naman itong punan ng ating Panginoon. At ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka Niya at yayakapin ng Kaniyang wagas na pag-ibig.

Mayroon bang poot sa iyong puso dahil sa iyong naging karanasan? Hindi pagganti ang solusyon upang makalaya sa galit, kapatid. Hayaan mong si Hesus ang magtanggol sa ‘yo. Nakikita Niya ang iyong sitwasyon. At sa pagtiwala mo ng iyong buhay sa Kaniya, hayaan mong alisin Niya ang galit sa iyong puso at hilingin mong palitan Niya ito ng pagmamahal na nagmumula sa Kaniya. Hindi Niya nais na makulong ka sa iyong poot sapagkat mahal ka ng Panginoon.
Hanap mo ba ay totoong pag-ibig na kayang punan ang pagkukulang na nararanasan mo sa iyong buhay? May magandang balita kami para sa ‘yo. Nariyan si Hesus upang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang wagas na pag-ibig. Ano man ang iyong nakaraan, maaari mong maramdaman ang pag-ibig na inalay Niya para sa ‘yo.

Posible ba na manaig pa rin ang pag-ibig kahit na nahaharap ka sa matinding pagsubok? Kung nahihirapan ka na ipakita ang pagmamahal sa iba sa gitna ng problema, si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Kaya Niyang punuuin ng pagmamahal ang iyong puso at gawing masaya ang iyong buhay. Hayaan mo lamang na Siya na maghari sa ‘yo.

Naghahanap ka ba ng gagabay sa ‘yo patungo sa maayos na landas? Kapatid, si Hesus ang iyong kailangan. Sa pag-alay mo ng iyong buhay kay Hesus, makakaasa ka sa magandang kinabukasan para sa iyo dahil Siya ang ating Mabuting Patnubay.
Ma-inspire ngayong gabi sa mga kuwentong nagbigay pag-asa sa ating mga kababayan sa nagdaang 2023. Truly, to God be the Glory for all that He has done in our lives for the past year.
Nababalot ka man ngayon sa isang magulong sitwasyon, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos upang malampasan ang bawat problema na iyong kinakaharap. Siya lamang ang tanging makakatulong sa iyo. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Kung nais mo na maranasan ang totoong kasiyahan sa buhay, si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Hangad Niya na makita mo ang magandang planong inilaan Niya para sa ‘yo. Lumapit ka lamang sa Kaniya.

Nangangailangan ka ba ng tutulong sa ‘yong lakaran ang matuwid na landas? Nais mo bang maranasan ang maayos na buhay? Nariyan si Hesus upang tulungan ka. Siya ang iyong gabay patungo sa maayos at matuwid na buhay na nais Niya para sa iyo. Lumapit ka lamang sa Kaniya at gawing Diyos ng iyong buhay. Tutulungan ka Niya.

Si Hesus ang sikreto sa maayos at matagumpay na buhay. Kaya kung nais mong maranasan ang galak na papawi sa iyong mga problema, lumapit ka lamang sa Panginoon. Hindi ka Niya bibiguin at may maganda Siyang plano para sa ‘yo.

Naghahanap ka ba ng makakapitan sa oras na ikaw ay naguguluhan? Lumapit ka lamang kay Hesus. Sa Kaniya mo lang matatagpuan ang kapayapaan na iyong hinahanap. Kaya ka Niyang tulungan na malampasan ano mang pagsubok ang iyong kinakaharap. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Hindi nakatingin ang Diyos sa iyong nakaraan. Tanggap ka ni Hesus sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali at mga pinagdaanan. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong puso at ayusin ang iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kaniya. Mahal ka ng Diyos.

Minsan, pakiramdam natin na walang igaganda ang sitwasyon natin sa buhay. Pero alam mo ba na hindi pa tapos ang Panginoon na ipakita sa iyo ang mabuti Niyang plano. Kaya’t huwag ka agad na sumuko. Trust in Hiim and allow Him to guide you toward the life He has in mind for you.
Kung sa tingin mo ay wala ng solusyon ang problemang pinagdaraanan mo, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos na handang tumulong sa ‘yo. Naririnig Niya ang mga panalangin mo at may sagot din Siya sa mga ito. Lumapit ka lang sa Kaniya.
Ang pag-ibig ng Diyos ay kayang punan ano man ang pagkukulang sa iyong buhay. Just come to God and experience His pure love for you.
Are you hoping for a turnaround in your current situation? Do you find yourself feeling hopeless, uncertain if change will come? Remember, God has a unique plan for you. All you need to do is allow Him to lead you and see His goodness in your life. Don’t lose hope!

Ngayong paparating na ang Pasko, isa ka ba sa mga nakakaramdam ng tinatawag na "Christmas Blues"? We are here to help you and pray for you. Watch tonight's episode of #PUSHPilipinas and know how you can overcome Christmas Blues through prayer, hosted by Erick Totañes and Camilla Kim-Galvez.

Showing 1–20 of 23 results