Maaaring dahil sa sunod-sunod na pagsubok na iyong pinagdaanan ay nahihirapan ka nang makapagsimula muli. Siguro ay nawawalan ka na ng pag-asa at wala nang makapitan. Kapatid, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos ka na puwedeng lapitan sa lahat ng oras. Handa Siyang tulungan ka upang makabangon kang muli. Mahal ka Niya.

Sa buhay, makakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kakulangan sa pera, sakit, kalungkutan, at kahit na sa relasyon. But did you know that you can overcome these trials by surrendering it all to God? Believe that the Lord can help you, and that He is always present in times of need.

The enemy will try to bring up the tragedy of your past life to harass you, but as far as God is concerned, your past is already a dead issue. God wants you to pursue what He has promised you: a fulfilling and abundant life. God can restore you!
What is the meaning of true love? For Art (Jan Manual), love doesn't exist anymore because of his father's failure. Cora (Sheena Halili) who supports him secretly will bring them closer together. But what made them fall apart? Can they still prove that "love never fails"? WATCH this roller-coaster love story of Art and Cora in CBN Asia's Tanikala Rewind presents "My Sister, My Lover", starring Jan Manual and Sheena Halili.

Showing all 4 results