If you’ve ever felt like your life is at a dead end, Viola Natividad’s song, “Dahil Sa ’Yo,” will remind you that God is not done with your story yet. Based on her personal testimony of rising through life’s struggles and finding her value and identity in the Lord, let this song encourage you today to keep hoping and to keep persevering for the presence, purpose, and promises of God. 🙏🏻 “For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11, NIV) 

Ipagkatiwala mo lamang sa Diyos kung humaharap ang iyong pamilya sa matinding pagsubok. Mas malakas ang pag-ibig ni Hesus kaysa sa ano mang problema. Isa sa Kaniyang pangako ay ang magkaroon ka ng masaya at mapagmahal na tahanan kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa.

Huwag kang mag-alala kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Lagi mong tandaan na nariyan si Hesus na puwede mong lapitan sa oras ng pangangailangan. Hindi ka Niya bibiguin kainlanman. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Napupuno ka ba ng takot at pangamba? Huwag kang mag-alala. Nariyan si Hesus na kasama mo patungo sa tagumpay ng buhay. Hindi ka Niya bibitawan o iiwan kailanman. Manamplataya ka lang sa Kaniya.
Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.
Naghahanap ka ba ng makakasama upang maabot ang matagumpay na buhay? We want to introduce you to someone who can help you achieve true victory. Know the answer by watching our 2nd night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.

Pagod ka na ba sa paulit-ulit na sakit na iyong dinaranas sa buhay? Nais mo bang makalaya mula sa nakaraan? Kay Hesus mo matatagpuan ang totoong kalayaan. Kaya Niyang palitan ng pagmamahal, ano mang sakit ang mayroon sa iyong puso.

Discover how God can help you achieve your dreams as you watch tonight’s episode of The 700 Club Asia, Tuesday, April 16, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.

Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Malaya ka na mula sa nakaraan at ito na ang bagong simula para sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos na lakaran ang panibagong buhay na ibibigay Niya. Mahal at tanggap ka ng Diyos.

Gusto mo na bang sumuko dahil sa sunod-sunod na pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Huwag kang mapagod na maniwala at manalangin sa Kaniya. Tutulungan ka Niya sa laban ng buhay.
Hindi binibigo ng Diyos ang mga taong sa Kaniya ay nagtitiwala. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon sa buhay, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Tutulungan ka Niya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay mo basta’t magtiwala ka lamang sa Kaniya. Hindi ka iiwan ng Diyos.

Walang imposible sa mga taong nais magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang kailangan lang ay ang tamang daan patungo dito.

Hindi man maayos ang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, huwag kang mag-alala, may inihandang magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Patuloy ka lamang mabibigo kung hahanapin mo sa ibang bagay o tao ang pag-ibig na iyong ninanais. Tanging si Hesus lamang ang makakapagparanas sa ‘yo ng pagmamahal na walang hanggan. Tanggapin mo lamang Siya sa iyong buhay, kapatid. Ang pag-ibig Niya ang iyong kailangan.

Nakakaranas ka ba ng kakulangan sa iyong pang araw-araw na gastusin? Napapagod ka na ba kakaisip kung paano maisasalba ang panggastos ng iyong pamilya? Isa sa maraming pangako ng Diyos ay ang ibigay ang iyong pangangailangan. Alam Niya ang iyong sitwasyon at mayroon Siyang solusyon sa iyong problema. Patuloy ka lang manamplataya kay Hesus. Hindi ka Niya pababayaan maging ang iyong pamilya.
Feeling mo ba ay may kulang sa buhay mo? Kapatid, kay Hesus mo lamang matatagpuan ang kukumpleto sa iyo. Sa Kaniya, wala ka nang hahanapin pa dahil hinding-hindi ka magkukulang. Handa ka na bang ibigay sa Kaniya ang iyong buong pagtitiwala?
Hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang pagpapala na nilaan sa 'yo ng Diyos. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siya na maghari sa iyong buhay. Kahit gaano pa man naging magulo ang iyong buhay, si Hesus ay laging handang bigyan ka ng panibagong simula. Huwag kang mawalan ng pag-asa.
Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.

Nakakaranas ka ba ngayon ng kakapusan at nais mo nang makaahon sa kahirapan? Nais naming ipaalala sa ‘yo na mayroon tayong Diyos na mapagpala. Hindi Niya hahayaan na habang buhay kang dumanas ng kahirapan. Huwag kang mawalan ng pag-asa at patuloy kang manampalataya kay Hesus.

Nais mo na bang makalaya mula sa tanikala ng kasalanan at magbagong buhay? Kapatid, lumapit ka kay Hesus. Sa Kaniya mo mahahanap ang kapayapaan, kapahingahan, at bagong pag-asa. Siya lamang ang tanging makakatulong sa ‘yo patungo sa pagbabago.

Showing 1–20 of 330 results