Life is full of surprises and uncertainties, kaya most of us tend to feel lost and hopeless whenever we go through something unexpected. At sa mga ganitong sitwasyon, you have to be reminded that God is always in control. Allow Him to lead the way because after all, He knows what's best for you.

We all know that Christmas is the season of giving and sharing of blessings and happiness to one another. But we must also keep in mind that the true essence of Christmas is Christ Himself. And this holiday season, let's aim to celebrate His presence in our lives -- the meaning and only reason for having this amazing season.

Sa darating na Pasko, marahil marami sa atin ang naghahanda para sa isang happy celebration. Ngunit marami rin tayong mga kababayan na nakakaramdam ng lungkot at pangungulila sa tuwing sasapit ang kapaskuhan. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng iba't ibang kuwento ng pag-asa sa kapanganakan ni Kristo na tiyak na mag-e-encourage sa 'yo.

In life, we will face different trials that may seem impossible to get through. Kaya ang iba sa atin, tinatangka na lamang na takasan ang problema by giving up. But did you know that you can still bring back joy and hope in your life once na tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior? If you want to start living a joyful life, you must start living in faith, too! Watch these real-life stories of our kababayans na magpapatunay na sa kahit anumang problema, hindi ka kailanman magiging hopeless sa piling ni Lord.

Sa pagkakaroon ng mga problema, sometimes we will feel hopeless and discouraged na para bang mawawalan ka na ng will to live dahil sa bigat ng 'yong mga dinadala. But be reminded that the Lord listens, you just have to keep trusting Him to experience His boundless Joy sa buhay mo.

We know that it's not easy to live joyfully lalo pa't meron kang matinding pinagdaraanan. Kung minsan pa nga, naiisip natin na giving up is the only option left. Pero kapatid, here's your reminder to keep going. You are not alone because the Lord is always with you lalo na sa journey mo in seeking His boundless joy. Laban lang!

In life, there will be a lot of uncertainties na susubok sa isang samahan. Kaya if you've ever wondered why some people manage to handle their relationship well sa kabila ng challenges na hinaharap nila, you have to know na sa pagpapayaman ng relasyon sa mga mahal natin sa buhay, we must put God first and strengthen our personal relationship with Him. When we do this, we will receive His boundless joy as a blessing to share with one another.

In life, marami talaga tayong pagdaraanan that will surely test our faith in God, na even a joyful life seems impossible to achieve dahil sa tindi ng mga problema. Pero alam mo bang ang true source of joy sa buhay natin ay si Lord? Kaya kahit ano pa mang hamon ng buhay ang dumating sa atin, lift it all up to Him because He is willing to help you. If you desire to live a joyful life, then you should start living by faith, too! Watch these stories of our kababayans na magpapatotoo na sa Diyos lamang natin matatagpuan ang true joy even during our darkest days.

Whenever we experience downfalls, kawalan ng tiwala sa sarili ang isa sa bumabagabag sa atin. But here's your reminder to always trust the Lord's ability to make everything possible. So, never lose hope! Kung nais mong magkaroon ng peaceful and joyful life, watch these inspiring stories na magpapatunay that God will always provide.

Talaga namang nakakawalang pag-asa ang humarap sa kabi-kabilang mga problema araw-araw. There will be times na you will question God's ability to make everything better sa buhay mo. But did you know that you can still live a joyful life even in times of hardship? Yes, it's possible when you have faith in God. Kung nais mong makamit ang inaasam mong ligaya't pag-asa sa gitna ng kahirapan, watch these stories of our kababayans na magpapatunay na Diyos lamang ang sagot sa lahat ng problemang ating pinagdaraanan.

Nakalimutan mo na bang sumaya dahil sa dami ng nararanasan mong problema? May kahihinatnan nga ba ang lahat ng 'yong pinagdaraanan sa ngayon? Why don't you start walking by faith for you to live joyfully? Kung nais mong malaman kung paano sisimulan ang hakbang patungo sa buhay na may ligaya't pag-asa, watch these stories of faith na magpapatotoo sa pangako ng Diyos.

Isa ka ba sa mga taong palaging nag-aalala? Nais mo bang ma-experience ang peace that is beyond understanding? Itaas natin ang worries natin sa panalangin!

Do you want to break your worst spending habits to become financially independent? Yes, it’s possible to be disciplined! Watch this video and learn how to break your worst spending habits from the conversation of financial experts – Randell Tiongson, Marvin Germo, and The 700 Club Asia host, Peter Kairuz
Why is saving so hard? Learn from the best financial experts in the Philippines, Randell Tiongson and Marvin Germo, with The 700 Club Asia host, Peter Kairuz. Watch this video and learn practical and biblical tips that will help you start saving money.
Faith and Finances – is there a connection between these two? Watch Peter Kairuz, Randell Tiongson, and Marvin Germo as they discuss faith and finances in a way that honors God, our only Provider!
What are some of the common things Filipinos spend their money on? Learn more about FAITH AND FINANCES in the first webisode of Beyond Small Talk Season 5.
Living with mental health issues can be very difficult but how should deal with it properly? Is there a way to win this battle with our minds every day? Learn more about this issue and know how to help someone with a mental health problem with our hosts Peter Kairuz, Sonjia Calit, and Zenia Lim Panahon.
God will bless our land if we will only learn to obey Him. So let's stop cursing and blaming each other just because we don't agree with other people's political stand. Instead, let's do our part and be faithful in what we can do. Let's submit to authorities and respect them. Learn from this video.
Filipinos share different thoughts and reactions online after taking the midterm election results. Some are happy and some are not. But how do we really honor the authorities that we disagree with? Learn from the discussion of Peter Kairuz, Jerico Arceo and Ptr. Paul Herrera and know how to respect and treat your leaders with humility.
Dalangin namin ang ligtas, tahimik, at matalinong pagboto para sa ating lahat sa darating na eleksyon. Nawa'y gabayan tayo ng Panginoon at bigyan ng katalinuhan sa pagpili ng nararapat na leader. Panoorin ang video na ito upang matulungan ka sa pagkilatis ng kandidatong iyong iboboto.

Showing 1–20 of 32 results