Alam mo ba na kung lagi mong sasarilinin ang mga problema na iyong dinadala, patuloy ka lang mapapagod? May Diyos tayo na handang tumulong sa iyo, kapatid. Nais Niya na makaranas ka ng maayos na buhay kaya't huwag kang mahiya na ilapit sa Kaniya ang lahat ng bigat na pinagdaraanan mo. Tutulungan ka ng Panginoon.
Ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga pinagdaraanan at manampalataya kang kaya ka Niyang tulungan. Sa Kaniyang presensya ay may tagumpay, kaya huwag kang susuko sa laban!
Hindi mo ba nakontrol ang iyong gastusin kaya lumobo nang lumobo ang iyong utang? Remember that your spending today will affect your future. Discover 3 different causes of debt and how you can overcome it through God’s help. Watch this new #BeyondSmallTalk webisode featuring motivational speaker Jayson Lo.
Isa ka ba sa mga nakakaramdam ng tinatawag na "holiday blues"? We want to make sure you don't feel alone during the holidays. Stephen Prado, an inspirational speaker and pastor, will inspire and help you get over holiday blues in this episode of Beyond Small Talk.

Showing all 4 results