Hindi mo ba nakontrol ang iyong gastusin kaya lumobo nang lumobo ang iyong utang? Remember that your spending today will affect your future. Discover 3 different causes of debt and how you can overcome it through God’s help. Watch this new #BeyondSmallTalk webisode featuring motivational speaker Jayson Lo.
Isa ka ba sa mga nakakaramdam ng tinatawag na "holiday blues"? We want to make sure you don't feel alone during the holidays. Stephen Prado, an inspirational speaker and pastor, will inspire and help you get over holiday blues in this episode of Beyond Small Talk.
Nawawalan ka na ba ng pag-asa na makakaalis ka pa mula sa sitwasyon mo ngayon? Anumang pinagdaraanan mo, kaya kang iligtas ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasama mo ang Diyos.
Marami pang gustong gawin at marating, pero nauunahan ng takot? How to overcome fear? Pag-usapan natin ‘yan with hosts Jamey Santiago-Manual and L.A. Mumar dito sa “WatchaSay, Thursday!”

Showing all 4 results