Dahil sa pagmamahal na nagmumula sa Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Tayo ay pinapatatag kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa dahil hindi ka kailanman iiwan ng Diyos.

“The LORD detests lying lips, but He delights in those who tell the truth” (Proverbs 12:22, NLT). Sa buhay, maganda na maging totoo tayo sa ating sarili at maging sa ibang tao. Lalo na sa mata ng Diyos. Alamin natin ang katotohanan at sundin ito dahil nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng maayos na buhay.

Despite the financial challenges we are facing, we should remember that we can trust God, our great provider. Hindi Niya hahayaan na magkulang ka. Choose to trust Him for He will meet all your needs. Be in faith!
Kumapit Performed by Yeng Constantino Composed by Yeng Constantino Arranged by Tommy Katigbak Produced by Jonathan Manalo A Co-production with CBN Asia, Reverb Worship

Showing all 4 results