Hindi ka iiwan ng Diyos sa oras ng kalungkutan at pagsubok. Alam Niya ang pinagdaraanan mo at alam Niya kung paano ka tutulungan sa problemang mayroon ka ngayon. Lagi mong kasama ang Diyos. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan kailanman.
God has a great plan for every marriage. Pero minsan, hindi maiwasang mag-away o magkaroon ng misunderstandings sa isang relationship. Ganito rin ba kayo ng iyong asawa? Iniisip niyo bang maghiwalay na lang? Let God help you and show you the way as you seek to reconcile and forgive.
Madalas mo bang marinig na si misis dapat ang "commander" sa bahay? Tama kaya ito, o mali? WATCH Peter and Christine Kairuz as they share some of the important roles of a husband and wife based on God's Word, the Bible.
Unrealistic expectations about marriage set up couples to fail. It can spark resentment, which can ruin relationships. Learn how to manage wrong expectations and common marriage misconceptions with Peter and Christine Kairuz.

Showing all 4 results