Sa mga oras na dumaraan ka sa pagsubok, lagi mong tandaan na nariyan ang Diyos upang ikaw ay tulungan. Kaya Niyang pagalingin ang may sakit, kaya Niyang palakasin ang mahihina, at kaya Niyang yakapin at tulungan ang mga taong natatakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kumapit ka lang sa Kaniya.

Spend an evening of praise and worship with original songs from Powerhouse Worship tonight on One Music One Hope, hosted by Ivy Catucod.

Let JC Ronato’s music usher you into a season of transformation, healing, and hope. Listen to his line-up featuring his latest inspirational song “Maghihilom”, tonight on One Music One Hope, hosted by Ivy Catucod.

Showing all 3 results