Sa tingin mo ba ay wala nang pag-asa ang buhay mo dahil sa iyong nakaraan? Nais mo bang magkaroon ng bagong buhay ngunit hindi mo alam kung paano ito sisimulan? Kapatid, nagsisimula ang pagbabago sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesus. He will help you rise again despite your past, for He has the power to change your life.

Have you ever asked yourself, "What is my life's meaning and purpose?" You could get to know your God-given purpose too while listening to the story of Judah Paolo and Earl Beja-Paolo with host, Jamey Santiago-Manual.

Showing all 2 results