Pagod ka na ba sa paulit-ulit na sakit na iyong dinaranas sa buhay? Nais mo bang makalaya mula sa nakaraan? Kay Hesus mo matatagpuan ang totoong kalayaan. Kaya Niyang palitan ng pagmamahal, ano mang sakit ang mayroon sa iyong puso.
Discover how God can help you achieve your dreams as you watch tonight’s episode of The 700 Club Asia, Tuesday, April 16, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.

Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Malaya ka na mula sa nakaraan at ito na ang bagong simula para sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos na lakaran ang panibagong buhay na ibibigay Niya. Mahal at tanggap ka ng Diyos.

Gusto mo na bang sumuko dahil sa sunod-sunod na pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Huwag kang mapagod na maniwala at manalangin sa Kaniya. Tutulungan ka Niya sa laban ng buhay.
Hindi binibigo ng Diyos ang mga taong sa Kaniya ay nagtitiwala. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon sa buhay, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Tutulungan ka Niya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay mo basta’t magtiwala ka lamang sa Kaniya. Hindi ka iiwan ng Diyos.

Huling hirit ngayong buwan ng pag-ibig! 🫶🏻 Sa dinami-rami ng bare minimum at standards today, ano sa tingin mo ang essential qualities ng isang healthy relationship? 🤔 Alamin ang sagot ng mga tao sa tanong na 'to. Watch this!

You Hold It All Together by Maverick City Music - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Keeping myself together while parts of my life fall apart. Going through these kinds of things is not easy. To some of us, we avoid these circumstances. But today, let us be encouraged that in moments when we can’t keep it together, God is available to hold everything together! Isaiah 41:10 ESV Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!
Amazing Grace (My Chains are Gone) by Chris Tomlin - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Grace, we all need it. But thank, God, because we don’t have to work for it. It is freely given! John 1:16–17 NIV For from his fullness we have all received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. It is not by our own talents, strength, and abilities, but by grace and grace alone! Be inspired by this special cover of Amazing Grace (My Chains are Gone) by Chris Tomlin! Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!

Walang imposible sa mga taong nais magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang kailangan lang ay ang tamang daan patungo dito.

Here is Eagle’s Wings/It Is You by Hillsong Worship - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. When your heart becomes tired and troubled you must remember that God is our source of strength and satisfaction. Once we realize that real rest is accessible only through our Source, Jesus, we can find calmness and peace that is second to none. Isaiah 40:31 CEV But those who trust the LORD will find new strength. They will be strong like eagles soaring upward on wings; they will walk and run without getting tired. Be inspired by this special cover of “Eagle’s Wings” and “It Is You” by Hillsong Worship. Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!
Hindi man maayos ang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, huwag kang mag-alala, may inihandang magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo sa gitna ng iyong pinagdaraanan? Nais mo ba ng makakapitan sa oras ng pangangailangan? Nariyan si Hesus upang sagipin ka, kapatid. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan na maghari Siya sa iyong buhay. Ililigtas ka ng Panginoon. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan kailanman.

Patuloy ka lamang mabibigo kung hahanapin mo sa ibang bagay o tao ang pag-ibig na iyong ninanais. Tanging si Hesus lamang ang makakapagparanas sa ‘yo ng pagmamahal na walang hanggan. Tanggapin mo lamang Siya sa iyong buhay, kapatid. Ang pag-ibig Niya ang iyong kailangan.

Bilang isang ina, naghahanap ka ba ng masasandalan sa gitna ng mga problema? Lumapit ka kay Hesus kung ikaw ay nakakaranas ng kapaguran sa buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa mga taong nanghihina. Gagabayan ka rin Niya upang maging isang mabuting ilaw ng tahanan.

Nakakaranas ka ba ng kakulangan sa iyong pang araw-araw na gastusin? Napapagod ka na ba kakaisip kung paano maisasalba ang panggastos ng iyong pamilya? Isa sa maraming pangako ng Diyos ay ang ibigay ang iyong pangangailangan. Alam Niya ang iyong sitwasyon at mayroon Siyang solusyon sa iyong problema. Patuloy ka lang manamplataya kay Hesus. Hindi ka Niya pababayaan maging ang iyong pamilya.
Feeling mo ba ay may kulang sa buhay mo? Kapatid, kay Hesus mo lamang matatagpuan ang kukumpleto sa iyo. Sa Kaniya, wala ka nang hahanapin pa dahil hinding-hindi ka magkukulang. Handa ka na bang ibigay sa Kaniya ang iyong buong pagtitiwala?
Hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang pagpapala na nilaan sa 'yo ng Diyos. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siya na maghari sa iyong buhay. Kahit gaano pa man naging magulo ang iyong buhay, si Hesus ay laging handang bigyan ka ng panibagong simula. Huwag kang mawalan ng pag-asa.
Kahit gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, patuloy ka lamang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hindi Niya binibigo ang mga taong nananamplataya sa Kaniya. Huwag kang susuko dahil may pagpapalang naghihintay sa 'yo.
Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.
Anong blessing ang gusto mong matanggap ngayon? Kagalingan? Maayos na relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan? Magandang buhay? Ano pa man 'yan, kayang-kaya 'yan ibigay ni Lord! Pero alam mo ba kung paano mo ito makakamit?

Showing 1–20 of 30 results