Welcome to the Reverb Worship Carpool Karaoke, where we hit the road with your favorite Reverb Worship artists! 🎶  In this series, we’ll be jamming to their go-to songs and the heartfelt tracks they’ve written themselves.In this episode, join us as we drive around with the amazing, Joselle Feliciano. Join Josh and Joselle sa kwentuhan, tawanan, at kantahan in this candid carpool karaoke video. Get to know Joselle and hear her amazing stories and great covers of her favorite road trip playlists!

Ipagkatiwala mo lamang sa Diyos kung humaharap ang iyong pamilya sa matinding pagsubok. Mas malakas ang pag-ibig ni Hesus kaysa sa ano mang problema. Isa sa Kaniyang pangako ay ang magkaroon ka ng masaya at mapagmahal na tahanan kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa.

Huwag kang mag-alala kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Lagi mong tandaan na nariyan si Hesus na puwede mong lapitan sa oras ng pangangailangan. Hindi ka Niya bibiguin kainlanman. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Napupuno ka ba ng takot at pangamba? Huwag kang mag-alala. Nariyan si Hesus na kasama mo patungo sa tagumpay ng buhay. Hindi ka Niya bibitawan o iiwan kailanman. Manamplataya ka lang sa Kaniya.
Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.
Naghahanap ka ba ng makakasama upang maabot ang matagumpay na buhay? We want to introduce you to someone who can help you achieve true victory. Know the answer by watching our 2nd night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.

Pagod ka na ba sa paulit-ulit na sakit na iyong dinaranas sa buhay? Nais mo bang makalaya mula sa nakaraan? Kay Hesus mo matatagpuan ang totoong kalayaan. Kaya Niyang palitan ng pagmamahal, ano mang sakit ang mayroon sa iyong puso.

Discover how God can help you achieve your dreams as you watch tonight’s episode of The 700 Club Asia, Tuesday, April 16, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.

Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Malaya ka na mula sa nakaraan at ito na ang bagong simula para sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos na lakaran ang panibagong buhay na ibibigay Niya. Mahal at tanggap ka ng Diyos.

Gusto mo na bang sumuko dahil sa sunod-sunod na pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Huwag kang mapagod na maniwala at manalangin sa Kaniya. Tutulungan ka Niya sa laban ng buhay.
Hindi binibigo ng Diyos ang mga taong sa Kaniya ay nagtitiwala. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon sa buhay, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Tutulungan ka Niya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay mo basta’t magtiwala ka lamang sa Kaniya. Hindi ka iiwan ng Diyos.
You Hold It All Together by Maverick City Music - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Keeping myself together while parts of my life fall apart. Going through these kinds of things is not easy. To some of us, we avoid these circumstances. But today, let us be encouraged that in moments when we can’t keep it together, God is available to hold everything together! Isaiah 41:10 ESV Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!
Amazing Grace (My Chains are Gone) by Chris Tomlin - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Grace, we all need it. But thank, God, because we don’t have to work for it. It is freely given! John 1:16–17 NIV For from his fullness we have all received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. It is not by our own talents, strength, and abilities, but by grace and grace alone! Be inspired by this special cover of Amazing Grace (My Chains are Gone) by Chris Tomlin! Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!

Walang imposible sa mga taong nais magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang kailangan lang ay ang tamang daan patungo dito.

Here is Eagle’s Wings/It Is You by Hillsong Worship - A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. When your heart becomes tired and troubled you must remember that God is our source of strength and satisfaction. Once we realize that real rest is accessible only through our Source, Jesus, we can find calmness and peace that is second to none. Isaiah 40:31 CEV But those who trust the LORD will find new strength. They will be strong like eagles soaring upward on wings; they will walk and run without getting tired. Be inspired by this special cover of “Eagle’s Wings” and “It Is You” by Hillsong Worship. Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!
Hindi man maayos ang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, huwag kang mag-alala, may inihandang magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo sa gitna ng iyong pinagdaraanan? Nais mo ba ng makakapitan sa oras ng pangangailangan? Nariyan si Hesus upang sagipin ka, kapatid. Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan na maghari Siya sa iyong buhay. Ililigtas ka ng Panginoon. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan kailanman.

Patuloy ka lamang mabibigo kung hahanapin mo sa ibang bagay o tao ang pag-ibig na iyong ninanais. Tanging si Hesus lamang ang makakapagparanas sa ‘yo ng pagmamahal na walang hanggan. Tanggapin mo lamang Siya sa iyong buhay, kapatid. Ang pag-ibig Niya ang iyong kailangan.

Bilang isang ina, naghahanap ka ba ng masasandalan sa gitna ng mga problema? Lumapit ka kay Hesus kung ikaw ay nakakaranas ng kapaguran sa buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa mga taong nanghihina. Gagabayan ka rin Niya upang maging isang mabuting ilaw ng tahanan.

Nakakaranas ka ba ng kakulangan sa iyong pang araw-araw na gastusin? Napapagod ka na ba kakaisip kung paano maisasalba ang panggastos ng iyong pamilya? Isa sa maraming pangako ng Diyos ay ang ibigay ang iyong pangangailangan. Alam Niya ang iyong sitwasyon at mayroon Siyang solusyon sa iyong problema. Patuloy ka lang manamplataya kay Hesus. Hindi ka Niya pababayaan maging ang iyong pamilya.

Showing 1–20 of 96 results