Matindi man ang kapit sa ‘yo ng kasalanan, kaya kang tulungan ng Diyos upang makawala rito. Walang tanikala ang hindi kayang basagin ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kaniya at maging matatag sa iyong pananampalataya. Walang imposible sa Diyos!
no man ang naging buhay mo noon, mayroong Diyos na handang tumanggap sa ‘yo. Hindi Siya nakatingin sa mga pagkakamali mo bagkus handa pa Siya na iparanas sa ‘yo ang Kaniyang wagas na pagmamahal.

Showing 401–402 of 402 results