Sa muling pagkikita ni Amelia at kaniyang ama, muli ring bumalik sa kaniyang alaala ang pang-aabusong kaniyang naranasan mula dito. Maiayos pa kaya ang kanilang relasyon? Magkaroon nga ba ng tunay na kapatawaran sa kabila ng mabigat na kasalanan na nagawa sa kaniya ng ama?

Sa muling pagkikita ni Amelia at kaniyang ama, muli ring bumalik sa kaniyang alaala ang pang-aabusong kaniyang naranasan mula dito. Maiayos pa kaya ang kanilang relasyon? Magkaroon nga ba ng tunay na kapatawaran sa kabila ng mabigat na kasalanan na nagawa sa kaniya ng ama?
Inisip ni Amelia na wakasan ang sariling buhay dahil sa dami ng kaniyang utang at problema. Galit ang naramdaman niya sa Diyos at hindi na magagandang salita ang lumalabas sa kaniyang bibig.

Sa murang edad, nakaranas na ng pang-aabuso si Amelia mula sa kaniyang ama. Matagal niya itong itinago, na kalaunan ay naging dahilan upang magkaroon siya ng galit sa kaniyang puso.

Paano naranasan ni Jason ang pag-ibig ng Diyos na siyang bumago sa kaniyang buhay? Ano ang naging hakbang upang lakaran niya ang tamang landas pagkatapos ng madilim na nakaraan?
Inakala ni Jason na tapos na ang kaniyang paghihirap nang dalhin siya sa bilangguan. Subalit ang hindi niya inaakala, mayroong mas matinding pagsubok na naghihintay sa kaniya. Ano kaya ito?
Anong buhay ang naghihintay kay Jason ngayong hawak na siya ng awtoridad dahil sa patong-patong na kasalanan? Malampasan kaya niya ang madilim na buhay na kaniyang kinakaharap?
Nang masimulan ni Jason ang nakasanayang pagnanakaw, humantong pa ito sa mas marami at malalang kasalanan. Ano nga ba ang buhay na naghihintay kay Jason dahil sa maling desisyon na kaniyang ginagawa?
Sa dinami-rami ng mga pagsubok na kinaharap ng pamilya ni Dick, magkaroon pa kaya ng kapatawaran sa kanilang pamilya? Ano ang naging simula upang maibalik ang pagmamahalan sa kanilang tahanan?

Dahil sa paulit-ulit na pambababae ni Dick, nagpasya na ang kaniyang asawa na makipaghiwalay sa kaniya. Bukod pa rito, sunod-sunod na rin ang mga away nilang mag-asawa na dumagdag sa dahilan upang itigil na ang kanilang pagsasama. Piliin nga ba ni Dick ang magbago at ayusin ang kanilang relasyon? O patuloy nang bitawan ang kaniyang pamilya?

Patong-patong na ang pagsubok na kinakaharap ni Dick. Maging ang asawa at anak niya ay naapektuhan na dahil sa mga maling desisyon na kaniyang ginawa. Mararanasan pa nga ba nila ang maayos na pamilya? Hanggang saan kakapit ang asawa’t anak ni Dick?

Ngayong napasok na ni Dick ang buhay na lulong sa gambling, ano nga ba ang naging epekto nito sa kaniya maging sa pamilya na kaniyang binuo?

If you’ve ever felt like your life is at a dead end, Viola Natividad’s song, “Dahil Sa ’Yo,” will remind you that God is not done with your story yet. Based on her personal testimony of rising through life’s struggles and finding her value and identity in the Lord, let this song encourage you today to keep hoping and to keep persevering for the presence, purpose, and promises of God. 🙏🏻 “For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11, NIV) 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. (Psalm 46:1) Always remember that you can run to God when your life is full of uncertainties and trouble. He will never let you down, for you can find a safe place in His presence. You can experience peace in the midst of trials by allowing God to reign in your life.

Dumaan ka man sa matinding pagsubok, makakaasa ka na hindi magbabago ang mga plano ng Diyos para sa ‘yo. Tapat Siya sa Kaniyang mga pangako at hindi Niya binibigo ang sino mang nagtitiwala sa Kaniya. Kaya patuloy ka lang manampalataya, Kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Sa mga panahon na iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, nais naming ipaalala sa ‘yo na walang pinipili si Hesus ng taong Kaniyang mamahalin. Tanggap Niya ano pa man ang ating nakaraan at handa Siyang magbigay ng bagong simula sa sino man na nagnanais nito. Kaya kang baguhin ng Diyos, kapatid. Walang imposible sa biyaya Niya.

Para ka bang nalulunod dahil sa sunod-sunod na problema? Naghahanap ka ba ng makakapitan upang muling makabangon? Huwag kang mag-alala, nariyan si Hesus upang sumaklolo sa iyo. Tutulungan ka Niya na muling makabangon mula sa pagsubok. Manampalataya ka lamang sa Kaniya sapagkat hindi ka Niya bibitawan.
Nais mo na bang makalaya mula sa kasalanan na matagal nang bumibihag sa ‘yo? Hindi ito imposible, kapatid. May Diyos na handa kang tulungan upang makawala sa ano mang tanikala. Lumapit ka lamang sa Kaniya at ialay ang iyong buhay.
Kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, lagi mong tandaan na may Hesus ka na malalapitan. Siya ang iyong lakas at kanlungan. Hindi ka Niya pababayaan at tutulungan ka Niyang magtagumpay sa buhay. Huwag kang bibitaw.
Tingin mo ba ay hindi na darating ang blessing na matagal mo nang hinihintay? We want to encourage you that God sees your heart. Learn to trust Him and His timing.

Showing 1–20 of 419 results