Dala ng impluewensya sa paligid, paano nabuksan ang isip ni Dick upang magsimula na kahiligan ang pagsusugal? Hanggang saan hahantong ang ganitong bisyo?

Ano nga ba ang sikreto upang maging matatag sa buhay? Nais mo bang malaman? Alamin at samahan kami ngayong gabi dito lang sa The 700 Club Asia, Martes, June 25, 9 PM sa aming YouTube channel and midnight sa GMA.
Alam mo ba na may pamilya kang matatakbuhan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan? Oo, kapatid. Nariyan ang Diyos upang yakapin ka at iparanas sa ‘yo ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi ka pa man lumalapit sa Kaniya ay nakahanda na Siyang tanggapin ka sa lahat ng oras at panahon. May nagmamahal sa ‘yo.
Ano nga ba ang basehan ng isang matagumpay na buhay? Maraming pera? Magandang sasakyan? Maayos na trabaho?

Isa sa mga pinakamagandang regalo na puwede mong matanggap ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dala nito ang masayang buhay na hindi mo matatagpuan saan man. At ang unang hakbang upang makamit ito ay ang tanggapin si Hesus sa iyong buhay.

Hanap mo ba ay totoong pag-ibig na kayang punan ang pagkukulang na nararanasan mo sa iyong buhay? May magandang balita kami para sa ‘yo. Nariyan si Hesus upang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang wagas na pag-ibig. Ano man ang iyong nakaraan, maaari mong maramdaman ang pag-ibig na inalay Niya para sa ‘yo.

Showing all 6 results