Alam mo ba na may pamilya kang matatakbuhan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan? Oo, kapatid. Nariyan ang Diyos upang yakapin ka at iparanas sa ‘yo ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi ka pa man lumalapit sa Kaniya ay nakahanda na Siyang tanggapin ka sa lahat ng oras at panahon. May nagmamahal sa ‘yo.
Ano nga ba ang basehan ng isang matagumpay na buhay? Maraming pera? Magandang sasakyan? Maayos na trabaho?

Isa sa mga pinakamagandang regalo na puwede mong matanggap ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dala nito ang masayang buhay na hindi mo matatagpuan saan man. At ang unang hakbang upang makamit ito ay ang tanggapin si Hesus sa iyong buhay.

Hanap mo ba ay totoong pag-ibig na kayang punan ang pagkukulang na nararanasan mo sa iyong buhay? May magandang balita kami para sa ‘yo. Nariyan si Hesus upang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang wagas na pag-ibig. Ano man ang iyong nakaraan, maaari mong maramdaman ang pag-ibig na inalay Niya para sa ‘yo.
Nangangailangan ka ba ng tutulong sa ‘yong lakaran ang matuwid na landas? Nais mo bang maranasan ang maayos na buhay? Nariyan si Hesus upang tulungan ka. Siya ang iyong gabay patungo sa maayos at matuwid na buhay na nais Niya para sa iyo. Lumapit ka lamang sa Kaniya at gawing Diyos ng iyong buhay. Tutulungan ka Niya.

Alam mo ba na mayroong magandang kinabukasan na naghihintay sa ‘yo? Oo, kapatid. At madi-discover mo ito sa panahong magtiwala ka nang buo sa Panginoon. Kaya Niyang iparanas sa iyo ang maayos na buhay nang higit pa sa iyong naiisip. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tapat si Hesus sa Kaniyang salita.

Sa tingin mo ba ay wala nang solusyon ang problemang pinagdaraanan mo ngayon? Kapatid, walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Kaya Niyang gawan ng paraan ang anumang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Hindi ka Niya pababayaan. Walang imposible sa Kaniya.
May na-unfriend ka na ba sa social media or in life dahil sa misunderstanding? Watch and discover as Daisy Callanta, a motivational speaker, talks about the reasons why people cut off someone in their life and how you, too, can deal with it.
Kung dumaraan ka sa pagsubok ngayon, tandaan mo na naririnig ka ng Diyos at nakikita Niya ang iyong situwasyon. Trials are God’s opportunity to shine and show His wonders. 'Wag kang mapagod magtiwala at manalangin for He is always ready to help you in times of need.

God can do miracles. God can do the impossible. God can give you your needs. Anumang nasa isip mo na imposible sa tao ay kayang-kayang gawin ng Panginoon. Bilang anak Niya ay mayroon tayong kakayahan na maranasan at makita ang mga bagay na ito. Nais mo ba Siyang makilala at tanggapin bilang iyong Diyos at Tagapagligtas?

Listen to the songs and stories of up-and-coming hip-hop artist Elai and be inspired to pursue your dreams and God’s purpose for your life on "One Music One Hope", hosted by Icko Gonzalez.

Naranasan niyo na bang mawalan ng faith sa gitna ng mahirap na sitwasyon? Is there a way to build a strong faith?

Showing all 12 results