Hindi pa huli ang lahat para sa ‘yo, kapatid. May pag-asa pa na naghihintay upang makalaya ka sa ano mang tanikala ang bumibihag sa ‘yo. Lumapit ka lang kay Hesus dahil nariyan Siya upang tulungan ka.
Feeling lost or searching for purpose? We invite you to watch this episode of The 700 Club Asia and discover the life that you can experience with God. Tune in tonight, June 14, at 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.
Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. (Luke 1:37) Isa lamang ito sa maraming pangako ng Diyos para sa Kaniyang mga anak. Kaya kung sa tingin mo ay wala ng daan patungo sa tagumpay, patuloy ka lamang manampalataya kay Hesus dahil hindi ka Niya bibiguin kailanman. Sa Kaniya, walang imposible.
Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti sa ibang tao. Nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa at Siya ang magbabalik nito sa 'yo. Remember, our God is a faithful rewarder!

Pakiramdam mo ba ay bibigay ka na dahil sa sunod-sunod na problemang iyong kinakaharap? Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Hindi mo kailangang matakot o mangamba dahil kasama mo Siya. ‘Wag kang susuko, tapat ang ating Diyos.

Alam mo ba na kung lagi mong sasarilinin ang mga problema na iyong dinadala, patuloy ka lang mapapagod? May Diyos tayo na handang tumulong sa iyo, kapatid. Nais Niya na makaranas ka ng maayos na buhay kaya't huwag kang mahiya na ilapit sa Kaniya ang lahat ng bigat na pinagdaraanan mo. Tutulungan ka ng Panginoon.

Magbago man ang lahat sa ating paligid, ang pag-ibig ng Panginoon ay kailanma’y hindi magbabago. Tapat Siya mula noon at hanggang ngayon. Laging nakahanda ang Diyos na tulungan kang bumangon mula sa nakaraan. Mahal ka ng Diyos.

Mahirap man na kalimutan ang pait ng nakaraan, kaya kang bigyan ng Diyos ng kalakasan upang bumangon muli. Lagi Siyang may paraan kaya huwag kang mawalan ng pag-asa.

May was born into a broken home and it affected her childhood. She felt rejected, hurt, and frustrated because of her family's situation. She thought that this would be the worst pain she would ever feel. Later, she was diagnosed with stage 3 breast cancer. How did May overcome these challenges? How did she know that God was with her in her battles? Be inspired by her story as you watch this episode of #KapitLangCBNAsia, hosted by Sonjia Calit.

Marami ang dumaranas ng matinding pagsubok ngayong pandemya. Kawalan ng pag-asa, depresyon at maging takot sa pagkakaroon ng sakit ang bumalot sa karamihan. Pero posible nga bang malampasan ang mga pagsubok na ito? Know that your faith in God can change your situation and lead you to a better life.

May mga situwasyon sa buhay natin na pilit tayong hinihila pababa upang hindi natin marating ang matagumpay na buhay. Problema sa pamilya, maling relasyon, o ‘di kaya’y hindi magandang karanasan sa nakaraan. Kapatid, we want you to know that there is a God who can help you get back on your feet. Look to Him as a perfect example of how to live your life. Have faith that He can give you a fresh start.
Naniniwala ka bang kayang ibigay ni God ang bagay na ipinapanalangin mo ngayon? Be in faith! You can experience your own miracles today!

Mayroon ka bang taong nasaktan dahil sa pagiging mayabang at mapagmataas? Nasubukan mo na bang humingi ng tawad? Kung hindi pa, maaari kang humingi ng tulong sa Diyos. Ask Him to give you wisdom on how to do it. It's not too late. Kaya kang tulungan ng Panginoon.

It's tough to let go of something or someone we value. But when we trust God's will and purpose for our lives, we will learn that His way is the best. Learn to let go and let God. Be in faith! The Lord is with you.

How would you face a situation that you thought would bring you hope but instead brought challenges in your life? For Daisy, this was her struggle when she found out that her son, Josiah, has autism. How did God help them see the miracle in their challenge? Watch and be inspired by their story as you watch this episode of #KapitLangCBNAsia, hosted by Sonjia Calit.

Sa buhay, hindi natin maiiwasang magkaroon ng bad days. But the good news is, we have a good God who sustains and helps us. In Him, we are assured of good and brighter days. So, let us put our trust in Him.

Napapagod ka na bang hanapin sa ibang bagay ang tinatawag na "happiness"? Paano nga ba mararamdaman ang totoong saya sa puso? Kapatid, true happiness can only be found in God. Hindi matutumbasan ng kahit ano’ng materyal na bagay o tagumpay ang saya na kayang iparanas sa 'yo ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kaniya dahil handa Siyang tanggapin ka.

Growing without a father figure, Venus Raj sought for the love she longed for through wrong relationships and things that would satisfy her flesh. She related her story with the prodigal son found in Luke 15:11-32, specifically when God welcomed her with open arms despite her sinful past. Learn how God’s love filled the “father” void in Venus’s heart, on LTWLTW with host, Joyce Burton-Titular.

Raise your flag and celebrate being a Filipino as you listen to Reverb Worship’s newest song “Pilipinas Natin ‘To”, written and performed by Rhea Rodriguez, on this episode "One Music, One Hope", hosted by Gianne Hinolan.

Lovelife ? Promotion? Breakthroughs? Paano nga ba ang maghintay? Pag-usapan natin ‘yan tonight with guest, Stephen Prado, on this episode of "WhatchaSay, Thursday", hosted by Jamey Santiago-Manual and Ayie Tinsay.

Showing 1–20 of 68 results