Kapag inuna mo ang Diyos, papatunayan Niya sa 'yo na tapat Siya sa Kaniyang pangako -- pangako ng pagpapala, kagalingan, o kapayapaan sa puso at isipan. Walang makakapigil sa plano at pangako ng Diyos na pagpalain ang iyong buhay. Kaya kung dumaraan ka man sa matinding problema, makakaasa ka sa tulong ng Diyos.

God has commanded us to honor our fathers and mothers. He has appointed them to guide us so we can have a meaningful life. Also, this is one of the commandments equipped with a blessing from God.

Ngayong katatapos lang i-celebrate ang Labor Day, paano nga ba tayo magkakaroon ng grateful heart upang maging pagpapala sa trabaho na mayroon tayo? Samahan sina Alex Tinsay at Jamey Santiago-Manual as they discuss some tips on how to be blessed at work. Don't miss it on this episode of #PUSHPilipinas.
Katulad ng sinabi sa kanta ng isang kilalang Christian band, “So blessed I can’t contain it. So much, I've got to give it away.” Ganyan din ang pagpapalang nais iparanas sa iyo ng Panginoon. Nais Niya ang buhay na masagana at mapayapa para sa iyo. Handa ka na bang pagkatiwalaan Siyang lubos sa buhay mo?
“Pwedeng mag-stay ka na lang? Let’s fix this…” Gaano nga ba kasakit ang mawalan at maiwan? Paano magsasaya sa Pasko ang pusong paulit-ulit nang nasaktan at nasugatan? This is Loid Ruaza's story. Watch how in the midst of her heartbreak, she found that Jesus was the only one who could heal and make her whole.

Showing all 5 results