Makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo. Kaya Niyang gumawa ng himala sa mga taong naniniwala sa Kaniya. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at gawin itong maganda. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailanma'y hindi binibigo ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.
Humaharap ka man sa matinding pagsubok ng buhay ngayon, huwag kang bibitaw! May blessing na naghihintay para sa 'yo! Patuloy ka lang kumapit kay Hesus at manampalataya sa Kaniya. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.
Nawawalan ka na ba ng pag-asa na mararanasan mo pa ang masaganang buhay? Walang imposible sa Diyos, kapatid. Kaya ka Niyang tulungan mula sa magulong sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Siya ang pag-asa mo at hindi ka Niya bibiguin sa oras na lumapit ka sa Kaniya. Manampalataya ka lang.
Anong blessing ang gusto mong matanggap ngayon? Kagalingan? Maayos na relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan? Magandang buhay? Ano pa man 'yan, kayang-kaya 'yan ibigay ni Lord! Pero alam mo ba kung paano mo ito makakamit?
Marriage is truly a blessing when we allow Jesus to be front and center of it. Kaya kung humaharap kayong mag-asawa sa matinding pagsubok, ilapit mo lamang ‘yan sa Panginoon. Hayaan mo Siyang kumilos sa inyong buhay at pagsasama. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil handa Siyang maging gabay Niyong mag-asawa.

Isa sa mga pinakamagandang regalo na puwede mong matanggap ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Dala nito ang masayang buhay na hindi mo matatagpuan saan man. At ang unang hakbang upang makamit ito ay ang tanggapin si Hesus sa iyong buhay.

Malapit ka na bang sumuko dahil sa problema na kinakaharap mo ngayon? Nawawalan ka na ba ng pag-asa na maaayos pa ang iyong sitwasyon? Kumapit ka lang sa Panginoon. Siya ang iyong pag-asa at tapat na katuwang sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil walang imposible sa Diyos.

Hanap mo ba ay totoong pag-ibig na kayang punan ang pagkukulang na nararanasan mo sa iyong buhay? May magandang balita kami para sa ‘yo. Nariyan si Hesus upang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang wagas na pag-ibig. Ano man ang iyong nakaraan, maaari mong maramdaman ang pag-ibig na inalay Niya para sa ‘yo.

Posible ba na manaig pa rin ang pag-ibig kahit na nahaharap ka sa matinding pagsubok? Kung nahihirapan ka na ipakita ang pagmamahal sa iba sa gitna ng problema, si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Kaya Niyang punuuin ng pagmamahal ang iyong puso at gawing masaya ang iyong buhay. Hayaan mo lamang na Siya na maghari sa ‘yo.

Nakakaranas ka ba ngayon ng kakapusan at nais mo nang makaahon sa kahirapan? Nais naming ipaalala sa ‘yo na mayroon tayong Diyos na mapagpala. Hindi Niya hahayaan na habang buhay kang dumanas ng kahirapan. Huwag kang mawalan ng pag-asa at patuloy kang manampalataya kay Hesus.

Kapatid, huwag kang mapagod na ipagkitawala kay Hesus ang iyong buhay. Hindi mo pa man nakikita ang resulta sa ngayon, makakaasa ka na may magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat Siya ay mabuti.

Nais mo na bang makalaya mula sa tanikala ng kasalanan at magbagong buhay? Kapatid, lumapit ka kay Hesus. Sa Kaniya mo mahahanap ang kapayapaan, kapahingahan, at bagong pag-asa. Siya lamang ang tanging makakatulong sa ‘yo patungo sa pagbabago.
Lagi mong tandaan na hindi ka mag-isa sa laban ng buhay. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng panahon at tutulungan ka Niyang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Patuloy kang magtiwala kay Hesus dahil hindi ka Niya iiwan.
Are you having a hard time finding your purpose in life? Are you looking for someone who can help you discover your identity? Let God move in your life. He has a good plan for you and will help you rise again despite your past. Just surrender your life to Him.
Naghahanap ka ba ng gagabay sa ‘yo patungo sa maayos na landas? Kapatid, si Hesus ang iyong kailangan. Sa pag-alay mo ng iyong buhay kay Hesus, makakaasa ka sa magandang kinabukasan para sa iyo dahil Siya ang ating Mabuting Patnubay.

Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pangako Niya para sa ‘yo. Tapat Siya sa Kaniyang mga salita at handang gawin ang magagandang bagay sa iyong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi binibigo ni Hesus ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.

Nais mo rin bang makaranas ng pagbabago sa iyong buhay? Si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Ialay mo lamang ang iyong sarili sa Kaniya at hayaan Siyang maghari sa buhay mo.
Puno ba ng galit ang puso mo ngayon? Nahihirapan ka bang makalaya mula sa sama ng loob? We have good news for you! God will help you forgive. Gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, kaya palayain ng Diyos ang iyong puso mula sa galit. Lumapit ka lang sa Kaniya.
Lubog na lubog ka na ba dahil sa sunod-sunod na pagsubok? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nariyan si Hesus upang tulungan ka na bumangon mula sa problema. Papalakasin ka Niya at gagabayan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon.
Whatever you need right now, just put it in the hands of God. His Word reminds us that we don't need to be anxious about everything; instead, we should pray because God hears our prayers (Phil. 4:7). Our lives will be more peaceful and better when we are prayerful about everything. These are God's promises.