Maraming mga bagay ang puwedeng umagaw ng ating attention; nariyan ang trabaho, mga anak, pamilya, pag-aaral libangan at kung ano ano pa. Sa dami ng maaari nating isipin, paano nga ba natin mapapanatili na maging sentro ng buhay natin si Kristo? Posible nga ba ito sa kabila ng kaliwa’t kanang mag responsibilidad at kaganapan sa ating buhay? Alamin sa The 700 Club Asia, Wednesday, July 21, 9 pm on our YouTube channel and 12 midnight on GMA.
Lahat tayo ay nakakaranas ng challenges sa buhay - whether financial, relational, physical or spiritual! Anuman ang iyong nararanasan, we should always remember that God is greather than all of what we can experience! Narito ang mga kuwento na magpapaalala sa ‘yo na there is nothing too hard for God! May you continue to trust in His greater purpose in your life as you watch The700 Club Asia, Tuesday, July 20, 9 pm on our YouTube channel and 12 midnight on GMA.
Sa buhay, marami tayong mararanasan na iba’t ibang bagyo – nariyan ang physical, emotional, at kahit pa spiritual. Anuman ang bagyo sa iyong buhay ngayon, nararapat lang na tayo ay may matibay na kinakapitan upang hindi tayo matumba at sumuko. Alalahanin mo na ang Diyos ay laging nariyan para tulungan ka. Maaari kang lumapit at humingi ng tulong sa Kaniya. Panoorin ang mga kuwentong tiyak na magpapalakas at magbibigay sa ‘yo ng inspirasyon sa panahong ito. Dito lang sa The 700 Club Asia, Monday, July 19, 9 pm on our YouTube channel and 12 midnight on GMA.
Do you sometimes feel like giving up sa dami ng challenges na hinaharap mo every day? To the point na pagsuko na lang talaga ang naiisip mong solusyon sa lahat, and you are thinking that maybe you could finally have peace within you kapag tinakasan mo ang trials sa buhay mo instead of facing it. But the truth is, abot-kamay mo na ito. You just have to strengthen your faith in God and He will provide you peace in all aspects of your life. Kaya don’t give up and keep your faith stronger than your doubts and fears, because He got you!
Madalas mo bang tanungin ang sarili mo kung kaya mo pang labanan ang mga hamon ng buhay? Na minsan pakiramdam mo never ka nang magkakaroon ng peaceful mind and heart? There will be times that we would really question our purpose and existence especially when we are at our lowest. But this is your reminder to stay strong and keep believing in God, as He is the only one who can bring us true peace and love.
Depressed ka ba dahil sa bigat ng iyong mga problema? Parang wala bang araw na hindi ka stressed? Let God give you the peace that you need! Our world is full of worries, and our daily lives can be marred by conflict and turmoil. Pero tandaan mo na may Diyos na nagbibigay ng kapayaapan sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito. Kaya hold on to His promises and receive His boundless peace!
Parang pasan mo ba ang buong mundo sa dami ng problema mo? Are you having a hard time lately dahil wala kang peace of mind? Here’s how you can have the peace of Christ – a kind of peace that surpasses all understanding!
Madalas ka bang magtanong lately kung may hangganan pa ba ang lahat ng ito? Do you sometimes feel like wala ka nang pag-asang makabangon? Living in this world full of hardships and challenges might test our faith in God. Pero kapatid, we’re here to remind you that the hope of having a peaceful mind and heart is indeed possible through Him. So, we should keep going!
Para bang wala ng katapusan ang mga bagyo sa buhay mo? Nagtatanong ka ba sa Diyos kung kailan matatapos ang sakit at pagtitiis na nararanasan niyo? We know life on this side of heaven can be painful and challenging, kapatid! But know that God wants us to find peace in the midst of our pain.
Hindi ka na ba makahinga dahil sa bigat ng. iyong mga problema? Discover the secret to God's Boundless Peace!
Sa gitna ng paghihirap at krisis na ating nararanasan, paano nga ba tayo makakatulong sa ibang taong nangangailangan? Sa paanong paraan tayo maaaring gamitin ng Diyos upang maging pagpapala sa kanila? Ma-inspire sa mga kuwento ng kapayapaan, pagpapala, at pagbabago!
When was the last time you have truly experienced God’s peace? Yung kahit hirap na hirap ka na sa mga problema ay ramdam mo pa rin na hindi ka pinapabayaan ng Diyos? Nais mo bang kumawala sa stress at anxiety mo tonight? Alamin kung paano tanggapin ang comfort at peace na nanggagaling sa Panginoon!
Kapayapaan ba ang hanap mo? Sa dami ng kaganapan ngayon sa mundo, saan nga ba tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan? Posible nga ba tayong magkaroon ng peace sa gitna ng mga trial sa buhay? Ma-inspire kung paano pinagkakalooban ng Diyos ng kapayapaan ang mga lubos na nagtitiwala sa Kanya.

Showing 81–93 of 93 results