Mula sa bisyo at hindi magandang nakaraan, may pag-asa pa kayang mabago ang buhay ng isang tao? Remember, God's grace is always available for you. Kung nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa iyong mga ginawa, nariyan si God upang bigyan ka ng panibagong simula.

God sees your situation and He is ready to help you. Walang mahirap para sa Kaniya. Huwag kang sumuko dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. May maganda Siyang plano para sa'yo.
Marami tayong pagdaraanang humps and bumps, ups and downs, at highs and lows. But the good news is that, there is a God whom we can hold on to during our darkest times. God is with us and His love is greater than any other.
Sa buhay, marami tayong precious moments na masarap balik-balikan. May precious moments din na nagbibigay sa atin ng life lessons. At kahit ang trials ay puwedeng maging precious moments kung ilalapit natin ito sa Panginoon. Allow God and His Word to bring you breakthrough and success.

Nakararanas ka ba ng matinding kalungkutan ngayon? Naghahanap ka ba ng pagmamahal na totoo at tapat? Alam mo ba na puwede mo itong makita sa Panginoon? God's love is unconditional. Hindi Siya nakatingin sa past mo, at handa ka Niyang tanggapin ng buo at iparanas sa 'yo ang wagas Niyang pag-ibig. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kaniya.

Mahirap mabuhay nang walang kasiguraduhan. Walang peace, walang assurance at walang confidence na gawin ang mga bagay sa paligid. And if we rely on our own talent, ability, wisdom, or strength, we will surely fail. But when we trust God, we can find our confidence in Him. Know that our God is faithful and true, and we can trust and rely on His Word and promises.

Hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay. But the good news is, hindi rin mawawala ang lakas na nagmumula sa Panginoon. Kaya kumapit ka sa Kaniya dahil handa Siyang tulungan ka.

Ang lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Kahit ang pinakamatinding problemang pinagdaraanan mo ngayon ay matatapos din. “Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning” (Psalm 30:5, NKJV). God knows your situation and He is ready to rescue and help you. Have faith in Him.
Naghahanap ka ba ng masasandalan o matatakbuhan sa oras ng kahirapan? You can find strength in God and in His Word. His promises can be your anchor in difficult times.

Even when life knocks us down. Even when we are in the midst of hardships. Even when we find ourselves in a hopeless situation. We should hold on to the supernatural hope that only God can give us. Our hope is alive!

As we celebrate women's month, be blessed by the stories of these women on how they overcame life challenges through God's help. Know how they discovered their worth as you watch this episode of The 700 Club Asia.

Darating tayo sa point ng buhay natin na makararanas tayo ng disappointment. Mahihirapan tayong bumangon sa past failures na ating naranasan. But always remember that God can turn our miserable past into a glorious future. Just surrender your life into His hands.

Unfaithfulness or infidelity is the most dreaded disease a marriage can have. Mahirap kapag tiwala na ang nasira. Posible pa kaya na maayos ang ganitong problema? Summer na! Alamin ang isa sa magandang tourist spots na masayang puntahan ngayong tag-init. Meron din kaming exercise tips na puwede mong gawin to enjoy your swimming outfit at ma-beat ang init.

Ano-ano ang dahilan ng pagiging worried mo ngayon? Relationship? Health? Finances? Surrender it to God. He can make a way and take your worries away.

Paano nga ba bumangon mula sa karanasang halos sumira na ng iyong buhay? May pag-asa pa bang maging maayos at mabuo ito? Come to God because He is able and willing to save you. Kaya ka Niyang bigyan ng bagong simula. Mahal ka ng Diyos!

Our God is a God who is powerful and sovereign. Kaya Niyang pagharian ang mga problemang dinaranas mo ngayon. Just invite Him to reign over your life.

Anumang pagsubok ang pinagdaraanan mo ngayon — relasyon man ‘yan, pera, sakit, o karamdaman — laging may sagot ang Salita ng Diyos diyan. God's word is alive and active, and it will lead you to the right path.
Parang wala na bang katapusan ang iyong mga problema? Take heart and know that you can survive your challenging situation with God's help! He sees you and knows the desires of your heart. He is ready to rescue and help you. Believe in Him and always trust His plans.

Huwag mong hayaang matalo ka ng mga problema mo ngayon. Lakasan mo ang iyong loob! Rise and shine and learn to put your trust in the Lord.

Nahihiya ka bang lumapit kay God dahil sa mga kasalanan na iyong nagawa? Nahihirapan ka bang itigil ang mga bagay na hindi maganda sa paningin Niya? Gusto ka Niyang tulungan na makabangong muli. Handa Siyang tanggapin ka dahil mahalaga ka sa paningin Niya. Mahal ka ng Diyos!