God Will Help You Achieve Victory 

Gaano man kabigat ang pagsubok na iyong kinakaharap, may solusyon ang Diyos upang tulungan ka na makabangon muli. Huwag kang susuko, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos kailanman. Maaasahan Siya sa lahat ng oras.

God Promises Victory Over Fear

May bagay ka ba na kinatatakutan ngayon? Wala ka bang kapayapaan dahil sa pagsubok na iyong kinakaharap? Huwag kang matakot, kapatid dahil hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka Niya sa bawat laban ng buhay at ibibigay sa ‘yo ang katagumpayan laban sa mga pagsubok. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

God Will Lead You to Victory

Napupuno ka ba ng takot at pangamba? Huwag kang mag-alala. Nariyan si Hesus na kasama mo patungo sa tagumpay ng buhay. Hindi ka Niya bibitawan o iiwan kailanman. Manamplataya ka lang sa Kaniya.