The 700 Club Asia Full Episode: Walang Imposible sa Diyos

Walang hindi kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Lagi Siyang may solusyon, ano mang pagsubok ang iyong kaharapin at sa iyong patuloy na pagtitiwala sa Kaniya, mas lalo mong makikita na kailanman ay hindi ka Niya bibiguin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Walang imposible sa Diyos.

Living Hope by Phil Wickham | Worship Sessions 2024

Living Hope by Phil Wickham – A Cover by Reverb Worship PH No copyright infringement intended. Great news; Jesus is alive! Maybe you have lost faith in Jesus and in what He can do. But today, He proves to us that nothing is too hard for Him. Nothing is impossible. Together, let us celebrate the miracle that Jesus has done that brought us life to the full! John 3:16 NIV For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Life has been given. Life, a new life, is God’s gift for us! Stay tuned as we post #WorshipSessions covers that will inspire and transform you. Follow us NOW!

Ano’ng qualities ang essential sa isang healthy relationship?

Huling hirit ngayong buwan ng pag-ibig! 🫶🏻 Sa dinami-rami ng bare minimum at standards today, ano sa tingin mo ang essential qualities ng isang healthy relationship? 🤔 Alamin ang sagot ng mga tao sa tanong na ‘to. Watch this!