Rejoice! God is Faithful to His Promises | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 10 Livestream

Huwag kang matakot sa mga problemang dumarating sa iyong buhay. Sa katunayan, normal lang ang mga pagsubok na ‘yan at dapat asahan. Pero tandaan mo na hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka Niya at tutuparin Niya ang lahat ng Kaniyang plano sa iyong buhay. Bumangon ka at ‘wag kang mawalan ng pag-asa. Rejoice, because God is faithful to His promises!

God Always Has a Way to Help You | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 9 Livestream

Madaling mawalan ng pag-asa lalo na kung matindi ang pinagdaraanan natin sa buhay. Mabuti na lang at ang Diyos na ating sinasamba ay kayang gumawa ng himala. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa!

God Can Turn Your Trials Into Victories | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 8 Livestream

Hindi talaga maiiwasan ang matitinding pagsubok sa buhay. Mabuti na lamang at mayroon tayong Diyos na handang tumulong sa atin. Magtiwala ka sa kaya Niyang gawin sa buhay mo. He has the power to turn your trials into a series of victories!